Wiadomość
  • UE Derektywa e-prywatności

    Ta strona korzysta z plików cookie w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacji i innych funkcji. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się że możmy umieścić typy plików cookie w Twoim urządzeniu.

    Zobacz dokumenty dyrektywy o prywatności EU

 

Wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom jakie pojawiły się w sektorze kredytów  i dofinansowań, nasza firma uruchomiła dział doradztwa w pozyskiwaniu środków na inwestycje i dofinansowania.
Odpowiadając na te wyzwania dużą część aktywności  poświęcamy działaniom na rzecz odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji, w obszarze naszych zainteresowań znajdują się:eco
 
  • projekty termomodernizacji i redukcji CO2
  • instalacje systemów solarnych
  • elektrownie wiatrowe
  • systemy pomp ciepła i rekuperacji powietrza