Wiadomość

 

Wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom jakie pojawiły się w sektorze kredytów  i dofinansowań, nasza firma uruchomiła dział doradztwa w pozyskiwaniu środków na inwestycje i dofinansowania.
Odpowiadając na te wyzwania dużą część aktywności  poświęcamy działaniom na rzecz odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji, w obszarze naszych zainteresowań znajdują się:eco