Wiadomość

243_Greenline243_Greenline-HE

banner-top

Z naszej oferty mamy przyjemność zaprezentować znakomite pompy ciepła Szwedzkiej firmy IVT. Jest ona liderem z bogatym ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w konstruowaniu i rozwoju urządzeń klimatyzacyjno grzewczych w europie jak i na świecie. IVT oferuje najszerszą gamę pomp ciepła.

Pompy te wyposarzone są w najnowsze technologie, które łączą w sobie wysoką wydajność energetyczną Wykorzystując energię z ziemi, wód, powietrza. Pompy ciepła to źródło taniej, czystej energii cieplnej. Ciepło z ziemi pobierane jest przez czynnik roboczy (który cyrkuluje w wymienniku ciepła) i dostarczane jest do pompy ciepła. Tam jego temperatura jest podwyższana idalej wykorzystywana do ogrzewania i produkcji CWU.

Pompa ciepła dostarcza kilkakrotnie więcej więcej energii niż pobiera. Dostarczony 1kW energii elektrycznej jest przetwarzany na trzy do sześciu kW energii cieplnej. Pompa cieplna z poborem energii z gruntu, podłoża skalnego, powietrza lub wody jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną dla twojego domu nawet w najzimniejsze dni roku.

             

SPOSOBY WYMIANY CIEPŁA


 

IVT BLU
Ciepo z wody gruntowej

ENERGIA CIEPLNA Z WODY GRUNTOWEJ

W przypadku małej powierzchni działki możemy zastosować pompę ciepła
pobierającą energię z układu dwóch studni głębinowych. Przy pomocy pompy
głębinowej pobierana woda ze studni czerpalnej przekazuje swoją energię do
pompy ciepła po czym oddawana jest do drugiej studni - chłonnej.
Pompa ciepła pracująca w układzie studni głębinowych osiąga bardzo
wysoki współczynnik efektywności ze względu na wysoką temp. dolnego źródła
(7-10°C). Warunkiem zastosowania pompy ciepła pracującej na bazie wody
głębinowej jest odpowiedni wydatek studni jak również jej skład fizykochemiczny.

  

IVT BLUSonda pionowaENERGIA CIEPLNA Z ODWIERTU PIONOWEGO

Przykład rozwiązania dolnego źródła na bazie gruntu poprzez układ sond
pionowych do głębokości około 200m (standardowo 120m). Ułożony w odwiercie
wymiennik pionowy stanowi zamknięty obieg, w którym cyrkuluje niezamarzająca
mieszanka - glikol - woda. Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę ciepła
na energię potrzebną do centralnego ogrzewania i produkcję ciepłej wody.

 

 

 

IVT BLUCiepLo z gruntu

ENERGIA CIEPLNA Z WYMIENNIKA POZIOMEGO

Pompa ciepła wykorzystuje część energii słonecznej zgromadzonej w ziemi.
Wymiennik poziomy wypełniony mieszaniną glikol - woda, ułożony w gruncie
pobiera ciepło i przekazuje je do pompy ciepła. Pompa wykorzystuje pobrane
ciepło do centralnego ogrzewania oraz do produkcji ciepłej wody. Ułożony w
ziemi kolektor poziomy w żaden sposób nie zakłóca wegetacji roślin rosnących
w ogrodzie.

 

 

IVT BLUOgrzewanie z pompy ciepLa na bazie powietrza

ENERGIA CIEPLNA Z WYMIENNIKA POWIETRZNEGO

Dolnym źródłem dla pomp ciepła jest powietrze atmosferyczne lub powietrze
wentylacyjne. Stosując ten system redukujesz koszty ogrzewania budynku i
uzyskania ciepłej wody nie zanieczyszczając środowiska naturalnego.

 

 

 

JAK TO DZIAŁA?

 


 

Pompa ciepła w funkcji grzania

 

Pompa ciepła w funkcji grzania c.w.o i chłodzenie pasywne budynku